Archive for februari, 2022

Asbest gevonden tijdens een verbouwing? Dit moet je doen

Wie bezig is met een verbouwing of een sloop, vindt liever geen asbest. Asbest is omhuld door vele vormen van regelgeving, die ervoor moeten zorgen dat de stof geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. Hierdoor is het verwijderen van asbest vaak een tijdrovende klus, die gepaard gaat met veel stappen. Dus, stel dat je asbest vindt, wat kan je dan het beste doen?

Stap 1: Inventariseren

Allereerst is het goed om eens goed te inventariseren waar je precies mee te maken hebt. Hoeveel asbest is er eigenlijk aanwezig en wat kan je er het beste mee doen? Om hier een goed beeld van te krijgen, is het verstandig om een expert in de arm te nemen. Een bedrijf als smart-advies.com kan niet alleen een duidelijk beeld scheppen van wat er precies aanwezig is, maar maakt ook een vervolgplan. Dit plan heeft het doel van jouw project goed in het achterhoofd. Immers, wat je van plan bent bepaalt wat je gaat doen met de gevonden asbest. Ben je bezig met de sloop van een gebouw, dan zal je de nodige stappen moeten zetten om het asbest goed te verwijderen. Ben je echter bezig met een kleinschalige verbouwing, dan kan het goed zijn dat je de asbest prima kan laten zitten, mits je af en toe een controleur laat komen, die checkt of het nog altijd geen gevaar vormt. Een expert is belangrijk, omdat deze precies weet welke stappen bij welk doel horen.

Stap 2: Een stappenplan maken

Heb je eenmaal goed voor ogen wat er aanwezig is en wat het doel van je project is, dan is het tijd om een stappenplan te maken. In dit stappenplan staat precies wat er moet gebeuren om volledig binnen de geldende wetgeving van de asbest af te komen. Dit omvat dus niet alleen het veilig verwijderen van de asbest, maar ook het vervoeren en afleveren ervan. Dit is namelijk niet zo makkelijk als bij gewoon bouwafval en om het goed te doen, moet je aan flink wat regeltjes voldoen. Gelukkig heb je een expert ingehuurd en deze weet precies wat die regeltjes allemaal inhouden. Het stappenplan heeft deze regeltjes dan ook allemaal meegenomen en is een duidelijk pad naar het veilig verwijderen van asbest en een snelle hervatting van je project.


Stap 3: Het uitvoeren van het stappenplan

De derde stap is het daadwerkelijk uitvoeren van het stappenplan. Is dit plan uitgebreid, dan kan het erg gemakkelijk zijn om het in z’n geheel over te laten aan de experts. Er zijn bedrijven die zich specialiseren in het veilig en netjes verwijderen van asbest en deze kan je prima in de arm nemen, zodat je er zelf geen zorgen van hebt. Dit alles maakt het verwijderen van asbest helemaal niet zo’n vervelende klus als het op het eerste gezicht lijkt. En hoe sneller je van de asbest af bent, hoe sneller je weer verder kan met je project. En dat is toch uiteindelijk waar het allemaal om gaat.