Archive for juli, 2021

Nut van bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring is zeker aan te raden als je een woning gaat kopen. Je weet hierdoor veel meer over hetgeen je gaat kopen. Informatie die doorslaggevend kan zijn, omdat je niet alles aan de buitenkant kunt zien. Een woning kan er heel mooi uit zien, maar het kan toch zijn dat er gebreken zijn of binnenkort veel kosten gemaakt moeten worden vanwege vochtplekken of rotte kozijnen. Dit wordt allemaal voor je in kaart gebracht door een specialist. De bevindingen worden weergegeven in begrijpelijke taal en met goede foto’s. Zo kun jij heel goed bekijken wat je ermee wil doen, je kunt er ook even over denken of dat je het de woning nog waard vindt als je er nog veel aan moet doen. Met name bij oudere woningen is het zeker aan te raden om hier gebruik van te maken en dat is dan ook iets wat steeds meer mensen doen.

Kies voor een bouwkundige keuring

Op het moment dat je voor de bouwkundige keuring kiest, wordt alles uitgebreid vormgegeven in een bouwkundig rapport. Het voldoet allemaal aan de eisen die gesteld worden door de NHG. Bij de keuring wordt er gekeken naar de fundering, de kruipruimte en de vloeren. Maar ook wordt er gekeken naar de riolering, ventilatie en het leidingwerk in de kruipruimte. De bouwkundige staat van de vloeren, het metselwerk, de muren, en het voegwerk worden goed bekeken. Er worden ook vochtmetingen gedaan en er wordt gekeken naar de staat en de toestand van het dak, de pannen, etc. Ook de staat van de puien, ramen, deuren en kozijnen wordt bekeken. Ook de technische staat van de CV installatie wordt bekeken en de technische staat van de elektrische installatie, de staat van de keuken en andere sanitaire voorzieningen wordt in kaart gebracht. Er wordt dus echt uitgebreid gekeken naar de woning.